Publikációs lista

TANULMÁNYOK, CIKKEK

„úgyse hiába”: Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére, főszerk. Szlukovényi Katalin, szerk. Gyuris Kata, Kállay G. Kállay, Sántháné Gedeon Mária, Budapest, Eötvös Collegium 2013.

Adrienne Rich (1929-2012), Nagyvilág, 2013/5, 459-460.

Elbocsátott mesterek, Jelenkor, 2013/5, 525-526.

A tudat, mit mindennél jobban őrzök, Holmi, 2013/4, 541-545.

Kortárs Kelet-Európa a kortárs amerikai próza tükrében: a posztszovjet térség Jonathan S. Foer, Arthur Phillips és Gary Shteyngart regényeiben = 125 éves a budapesti angol szak: Doktorandusztanulmányok, szerk. Frank Tibor, Károly Krisztina, Budapest, Eötvös, 2012, 96-102.

Genius loci: a Műhely szelleme, Litera 2012. dec. 20.

Kutya-macska barátság, Litera, 2012. aug. 10.

Ha úgy tetszik, szabad, ha úgy tetszik, destruktív, Holmi 2012/4, 425-444.

a szövegvilágrend betelt, Holmi 2011/7, 898-902.  

Back to Trauma and Beyond: Review of Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature, ed. Stanislav Kolář, AnaChronisT: Journal of English and American Studies, Budapest, Angol Tanszék, ELTE, 2011/16, 199-204.

A Summary of 20th Century Female Jewish American Fiction: Heir to The Glimmering World by Cynthia Ozick = HUSSE10-LitCult, Literature and Culture Volume, szerk. Földváry Kinga, Almásy Zsolt, Schandl Veronika, Debrecen, Magyar Anglisztikai Társaság, 2011, 176-181.  

Irony and Self in Bernard Malamud’s „Angel Levine”, Americana: E-journal of American Studies in Hungary, 2011/2.

Kollégisták, költők, korszakok: szépirodalmi hagyományok az Eötvös Collegiumban = Lustrum, Budapest, Typotex - Eötvös Collegium, 2011, 1165-1170.  

Életrajzi jegyzet = SHAKESPEARE, William: Romeo és Júlia, Hamlet, Szentivánéji Álom, Budapest, Osiris, 2011, 349-352.  

A kételkedő rigó, Holmi, 2010/12, 1602-1608.  

Kinek az öröksége?, Múlt és jövő, 2010/2, 21-25.   

Galway Kinnell: Hívás a Nemtudás völgyén át, Nagyvilág, 2010/1, 101-109.   

Egy vers ürügyén az identitásról, Jelenkor/1, 2010, 35-41.

Dialogues of Generations in Post-Holocaust Jewish American Fiction, TRANS: Revue de Littérature générale et comparée, 2010/10, Paris, Université Sorbonne, 2010.  

A Holokauszt egy új generáció szemszögéből, Litera, 2009. szep. 15.   

Költő és körorvos: William Carlos William, Lege Artis Medicinae, 2009/9, 634-636.   

Ahogy azt egy költő elképzeli, Litera, 2008. szep. 24.   

Kávé az ágyban, Omnia, 2008. aug.   

Világszomjas nézés, Műhely, 2008/3, 66-67.   

Életrajzi jegyzet = LA FONTAINE: Mesék és széphistóriák, Budapest, Osiris, 2008, 258-261.  

Életrajzi jegyzet = Egy jenki Arthur király udvarában, Mark Twain, Budapest, Osiris, 2008, 383-385.  

Panaszkórusok: Dalolva szép a véglet, Magyar Narancs, 2007. júl. 12.  

Netnapló, Litera, 2006. ápr. 10-16.  

A mai nap, Terasz, 2006. ápr. 6.  

Villányi László kötetversei, Új Forrás, 2004/6, 44-56.  

GYÖNGYÖSI            István: Rózsakoszorú, szerk.: Jankovics József, Fisli Éva, Miklós Ágnes Kata, Ruttkay Veronika, Szakács Emese, Szlukovényi Katalin, Budapest, Balassi Kiadó, Régi Magyar Könyvtár, 2002.  

Mediawave ’96, Műhely, 1996/5, 61-62.  

Megjelenés előtt:

The Voice of the Dead: Motifs of Holocaust Literature in the Work of Paul Auster = The Sounds of Silence” Konferencia kiadványa, Cambridge Scholars Publishing House, 2013.

 

ELŐADÁS, FESZTIVÁL, KONFERENCIA

A MEGY (Magyar Műfordítók Egyesülete) 2. Jakab-Jeromos fesztiváljának keretében tartott Géher István-emlékest szervezője, Nyitott Műhely, Budapest 2012. szeps. 30.

Versfordító Műhely Molnár Krisztina Ritával a MEGY 2. szakmai hétvégéjén, Dobogókő, 2012. máj. 12.

Kortárs Kelet-Európa a kortárs amerikai próza tükrében: a posztszovjet térség Jonathan S. Foer, Arthur Phillips és Gary Shteyngart regényeiben, előadás a „125 Éves az angol szak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen” konferencián, ELTE, Budapest 2011. nov. 11-13.

Robert Burns: „Wad Ye Dae That” műfordítói kerekasztal résztvevője, MEGY, 1. Jakab-Jeromos fesztivál, Café Zsivágó, Budapest, 2011. szep. 30.

A Summary of 20th Century Female Jewish American Fiction: Heir to The Glimmering World by Cynthia Ozick Conference Presentation, előadás a HUSSE (Hungarian Society for the Study of English) 10 konferenciáján, PPKE, Piliscsaba 2011. jan. 27-29.

Irony and Self in Bernard Malamud’s „Angel Levine” Conference Presentation, előadás a HAAS (Hungarian Association for American Studies) 8. konferenciáján, Debreceni Egyetem, 2010. nov. 11-13.

Kollégisták, költők, korszakok: szépirodalmi hagyományok az Eötvös Collegiumban, előadás a „Lustrum Secularae Collegii” konferencián, Eötvös Collegium, Budapest, 2010. okt. 25-28.

The Voice of the Dead: Motifs of Holocaust Literature in the Work of Paul Auster, előadás a  „The Sounds of Silence” konferencián, PPKE, Piliscsaba 2010. aug. 25-27.

The Treasury of Loss: Poetic Reconstructions of Jewish American Identity, előadás a „Cultural Memory Workshop” sorozatában, Angol Tanszék, ELTE, 2010. már. 16.

Contemporary American Poets in Translation: Galway Kinnell and Adrienn Rich. Guest lecture, előadás Ferencz Győzővel és Várady Szabolccsal, MEGY, Nyitott Műhely, Budapest, 2009. feb. 19.

„I. Full Moon Poetry Festival” költészeti fesztivál résztvevője, Tallin, Észtország, 2008. szep. 12-16.

Generációk párbeszéde az amerikai zsidó prózában, előadás a „Határátlépések” doktorandusz-előadásorozatban, ELTE, Budapest, 2006. dec.

 MŰFORDÍTÁS (szerzők szerinti betűrendben)

Anderson, Sherwood, Háború (War), Műhely, 2010/1-2, 65-66.  

Augustin, Michael, Néhány kérdés, verseket illetőleg, Versekről (Einige Fragen, Gedichte Betreffend, Über Gedichte), Nagyvilág, 2009/2, 149-155.  

Barrett-Browning, Elizabeth, Portugál szonettek V., VIII., XLIII. (Sonnets from the Portuguese V, VIII, XLIII), Portus - Az Eötvös Collegium félévkönyve, szerk. Fisli Éva, Budapest, Eötvös Collegium, 1998.  

Burns, Robert, Na, benne vagy? (Wad ye dae That), 2000, 2011/12, 65.   

Calvino, Italo, A természet könyve Galileinél, (Science and Metaphor in Galileo Galilei), Műhely, 2004/1, 38-40.  

Catlin, Alan, Háttérzaj hússütéskor, éjszakai vonatok: elégia, Reflektorfény múltán (Downwind, Night Trains, New Beats, Limelights), Magyar Napló, 2003/10, 45.  

Chesterton, Gilbert Keith, A vonat rejtélye (The Secret of a Train), Műhely, 2010/2, 61-62.  

Diamond, Elin, Az elutasított romantikus identitás: Narrációs beavatkozások Churchill, Benmussa és Duras műveiben (Refusing the Romanticism of Identity: Narrative Interventions in Churchill, Benmussa, Duras), Átváltozások 2000/19, 62-82.  

Dickey, James L, Az állatok mennyországa (The Heaven of Animals), Ritka művészet: Rare Device, szerk. Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, Timár Andrea. Budapest, ELTE 2011, 623-624.  

Hawking, Stephen. Álláspontom, Műhely, 2004/2, 50-51.  

Hesse, Hermann. Gondolatok Dosztojevszkij Félkegyelműjéről, Művész és pszichoanalízis, A Karamazov-testvérek, avagy Európa alkonya, Kafka-értelmezések (Gedanken zu Dostojewskis „Idiot”, Künstler und Psychoanalyse, Die Brüder Karamasow oder der Untergang Europas, Kafka-Deutungen), Pillantás a káoszba, Budapest, Cartaphilus Kiadó, 2000.  

Kaufman, Shirley, Kövek, A felesége (Stones, His Wife), Jelenkor, 2010/1,45-46.  

Kinnell, Galway. A medve, Hívás a Nemtudás völgyén át, Szeretkezés után lépteket hallunk, Szent Ferenc és a koca, (The Bear, Call Across the Valley of Not-Knowing, After Making Love We Hear Footsteps, Saint Francis and the Sow), Nagyvilág, 2010/1, 20-28.   

Kinnell, Galway. Ima, Ha valaki már rég egyedül él 5 (Prayer, When One Has Lived a Long Time Alone 5). „kinek teszel milyen hitet” / „who to believe expecting what”: Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára, szerk. Pikli Natália, Budapest, ELTE 2010, 98.   

Merwin, W. S. Sziklák sora: részletek (Folding Cliffs: excerpts), Magyar Napló, 2002/7, 48-52.  

Rich, Adrienne, Jom Kippur, 1984 (Yom Kippur, 1984), Jelenkor 2010/1, 42-44.  

Rich, Adrienne, Transzcendens etűd, Lemerülés a roncsba (Transcendental Etude, Diving into the Wreck), Nagyvilág, 2013/5, 461-466.

Piercy, Marge, Maggid (Maggid), Jelenkor, 2010/1, 47-48.  

Rukeyser, Muriel, Zsidónak lenni a huszadik században (To Be a Jew in the Twentieth

Century), Jelenkor, 2010/1, 45.  

Singer, Andrew, Amerikai irodalom az utóbbi évtizedben (American Literature in the Past

Ten Years), Magyar Napló, 2002/7, 46-47.   

Stafford, William, Crooked River, folyóöböl (At Cove on the Crooked River), Műhely, 2005/5-6, 85.  

Szirtes, George, Bevezető (Introduction to The Night of Akhenaton by Ágnes Nemes Nagy), Holmi, 2005/6, 715-720.  

Wagner, Jan, Birssajt (Quittenpastete), Napút Füzetek 47, Budapest, Napkút Kiadó, 2010/ 16.  

Weinberg, Steven, A filozófia ellen (Against Philosophy), Műhely, 2004/3, 43-52.  

Williams, William Carlos, Nyitány a mozdonyok táncához (An Overture to the Dance of Locomotives), Műhely, 2010/1-2, 32.

Wilson, Edward O., A nagy kipusztulások (The Great Extinctions), Műhely, 2004/4, 60-63.  

Wilson, Edward O., A fajok eredete és halála (The Life and Death of Species), Műhely, 2004/5, 41-47.  

Woolf, Virginia, Naplók, levelek: részletek (Journals, Diaries: Excerpts), Műhely, 2005/5-6, 64.  

Woolf, Virginia, Naplók, levelek: részletek II. (Journals, Diaries: Excerpts II), Műhely, 2011/3, 3-9.  

Megjelenés előtt:

Géher István, All’s Well That Ends Well (Minden jó, ha jó a vége) = GÉHER István: Shakespeare-olvasókönyv angol fordítása.

EHIN, Kristiina, Hogy értessem meg…, “Anyu szerint…”, “A virágzó juharfán…” (“Mu ema ütleb…”), Nagyvilág, 2013/10.

 

VERSEK (a Kísérleti nyúlorr megjelenése óta)

Hamis nosztalgiák, szerk. Margócsy István, Budapest, Napkút Kiadó, 2013.

Harmatrózsa, Nyári éj, Pillanatfelvétel, Petőfi.zip , Reszket, Szerző eltöpreng, Tavaszi napforduló, Téli nap, Úton, Városi szmog, Forrás, 2013/6, 60-63.

Örökmécs, Lélekvándorlás = „úgyse hiába”: Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére, főszerk. Szlukovényi Katalin, szerk. Gyuris Kata, Kállay G. Katalin, Sántháné Gedeon Mária és Szlukovényi Katalin, Budapest: Eötvös Collegium 2013.

Bizalomjáték, Kaptafa, Szeptemberi reggel, Túlvilágtalan, Jelenkor, 2013/4, 317-319.

Újra, Mennybolt, Mozgó Világ, 2013/3, 74-75.

Palimpszeszt, Szabálytalan ballada, Műhely, 2013/1.   

Antidepresszáns, A Kertész-korpusz, Alföld, 2012/11, 17-18. 

Bolygó, Meditáció, Mi a posztmodern?, Nyár, Jelenkor, 2012/10, 1034-1036.  

Lélekvándorlás, Holmi, 2012/9, 1147-1148.   

Örökmécs, Litera, 2012. jún. 12.  

Kánikula, Téli álom, Viszonylag, Zajlik, Bárka, 2012/4, 27-28.   

Franciakert, Generációk, Szétköltözés, Új Forrás, 2012/3, 36-37.   

Abcúg, Győr-Budapest-Győr, Két rím, Műhely, 2012/2, 29.  

Ablak, Dupladaktil I, Dupladaktil II, Hernyótalp, Hóvirág, Just a Joke - csak egy zsoké, Kiválasztás, Limerick I, Limerick II, Limerick III, Limerick IV, Limerick V, Olvasói kérés, Otthonunk, Szerelmes töredék a lírai és a tudományos megközelítés különbségéről, Vándormadár, Zacskológia, Forrás, 2012/2, 42-48.   

Szószék, Beszélő, 2011/12, 75.  

Ámor nyila, Nem papsajt, Nyúltelep, Örök hangpróba, Profán szentírás, Rügyfakadás, Terézvárosi panaszdal, Toledo, Élet és Irodalom, 2011. dec. 2. 17.   

A bánat egy nagy oce..., András örök, Csapda, Helyzet, jelentés, Játéktér, Kiszámoló, 2000, 2011/11, 47-49.   

Kicsi kutya, Macska, Jegyzetek egy nagyszabású poémához, Jelenkor, 2011/11, 1139-1140.  

Élővirág, Hazafelé, Öt templom, Holmi, 2011/11, 1393-1395.  

Alanyi költészet, Brooklyni ballada, Alföld, 2011/7, 21-23.  

Élő hal, Keljföljancsi, Saját idő, Élet és Irodalom, 2011. máj. 27.  

Itthon, Szeretteim, Szőrszálhasogatás, Túlélő, Mozgó Világ, 2011/5, 61-63.   

Pázmáneum, Május, Kalligram, 2011/5, 53-54.   

Hajnal felé, Műhely, 2011/5-6, 120.   

Álom 1, Álom, Falu, Hajnali himnusz, Ihlet, IX. kerület, Kutyasétáltatás, Önarckép, Urbánus tájkép, Vita, Látó, 2011/2, 31-36.   

Egy ornito-poétikai megfigyelés, Január, Március, Április, Augusztus, Forrás, 2011/2, 3-5.  

Édes, Kupleráj, Szanálás, Holmi, 2011/2, 179-180.   

Folyó, Június, Szentjánosbogár, Szerelem, Műhely, 2011/1, 28-29.   

Alvászavar, Cigarettaszünet, Házőrző, Úszás, Válófél, Jelenkor, 2011/1, 8-11.  

Hasonlatok a szerelemről, Lufi, Összhang, Tévedés, Bárka, 2011/1, 32-34.   

A szerkezet, Ez egy, Sorrentoi képeslap, Élet és Irodalom, 2010. dec. 17., 14.  

Aszúesszencia, Csöbörből vödörbe, Időjárás, Indián nyár, Nappali Menedékhely, 2010. dec.  

Cirkusz, Fa, téli tájban, Mozgó Világ, 2010/12, 73-74.  

BKV, Május, OSZK, Holmi, 2010/11, 1420-1422.   

Deus ex machina, Graffiti, Idegen test, Kis reggeli nonszensz, Mese, mese mátka, 2000, 2010/10, 48-49. 

L’art pour l’art, Önéletrajz, Szenteste, Jelenkor, 2010/4: 433-434.   

Tenger, Népszabadság, 2010. ápr. 17.  

Cím nélkül, Ikon, Látlelet, Ringató, Mozgó Világ, 2010/3, 53-55.  

Helyzetdal III, Hiányszonett, Turizmus, Holmi, 2010/3, 274-275.

Istenkísértés, Népszabadság. 2010. feb. 27., 27.  

Belföldi gyors, Műhely, 2010/1-2, 107.   

Fényűzés, Olvadás, Ophelia búcsúja, Portré helyett, Műhely 2009/6, 23-24.   

Reggeli fürdő, Körtánc, Holmi, 2008/2, 204.  

A fény dőlésszöge, Népszava, 2008. feb. 16.   

Lydia Horatiushoz, Harminc, Helyzetdal, Séta, Műhely, 2008/1, 32-33.   

Otthon, Enigme, Dilemma (Beszélgetéseink; Mesterség), Flört, Élet és Irodalom, 2007. szep. 23.  

A gyalog töprengései játszma közben, Népszabadság, 2007. szep. 15.   

Rorschach-teszt, Népszabadság, 2007. júl. 20.   

Eidyllion, Irreverzibilis ősz, Lánc, Mindegy, Árgus, 2006/8.   

Mert mindig túllóg önmagán, Mazomajom, Holmi, 2006/8, 1095-1096.   

Hazugság, Viviszekció, Jelenkor, 2006/7-8, 724-725.   

Collegium, Beszélő, 2006/7.   

Félálom, Hajnali dicséret, Május, Műhely, 2006/5, 32-33.   

Bevezetés az irodalomelméletbe, Katarzis híján konklúzió, Bárka, 2006/2, 76-78.   

Estefelé, Utóhang, Árgus, 2005/12.   

Kísérleti nyúlorr, szerk. Parti Nagy Lajos, Pécs, Alexandra Kiadó, Szignatúra sorozat, 2005.

Megjelenés előtt:

 

VERSEIM FORDÍTÁSBAN

3 vers, ford. Szabó Vangi Szabó, Hellenica: kortárs magyar költők antológiája, Athén 2010.  

Sissejuhatus Kirjandusteooriasse, Enigme, Kodu, Dilemma, ford. Csüllög Edina és Andreas Ehin, Full Moon Költészeti Fesztivál különszám, Tallinn, 2008. szep.

Afton Talking, ford. Hakan Sandell, Aorta, Oslo, 2006.

First Snow, Slaves, ford. Bernard Adams, OOTAL, Stockholm, 2005/17-18.  

Försten snön, ford. Daniel Gustafsson és Cristina Pech, OOTAL, Stockholm, 2005/17-18.  

Megjelenés előtt:

Freedom, White, Self-portrait, Introduction to the Theory of Literature, Towards Evening, ford. Bernard Adams, Hungarian Quarterly, Budapest.

 

VERSEIMRŐL SZÓLÓ ÍRÁSOK

Lator László: Egy mondat dicsérete, laudáció a nívódíjhoz, Mozgó Világ, 2011/1, 108-109.  

Németh, Zoltán: Kísérleti nyúlorr, Szlukovényi Katalin, Új Szó, 2007. ápr. 14.  

Mesterházi, Mónika: Idill, dupla ágy, szójaszósz, Holmi, 2006/8, 1097-1100.  

Thimár, Attila: Kísérleti nyúlorr, Szlukovényi Katalin, Kortárs/7-8, 2006: 143-145.  

Mesterházi, Mónika: Mérhetetlen mennyiségben sikerülnek a dolgok, Könyvjelző, 2006/2.  

Orosz, Ildikó: Romeltakarítás, Műhely, 2006/1, 63-64.  

Kiss, Judit Ágnes: A világ mint játszótárs és szolga, Árgus, 2005/12.  

Pallag, Zoltán: Egy szatyor vers, Magyar Narancs, 2005. okt. 13.  

Ferencz, Győző: Fegyelmezett izzás, Népszabadság, 2005. dec. 13.  

Villányi, László: Hosszan kitartott vágyakozás, Élet és Irodalom, 2005. jún. 24.