Önéletrajz

Tudomány

2013. február óta disszertációt ír „Irony, Self-irony and Humour in 20th century Jewish American Literature” címmel

2012. szeptember - 2013. január a PPKE Angol Tanszékén megbízott előadóként irodalom kurzusokat tart

2012. június 12. PhD szigorlat, summa cum laude, ELTE

2006-2008 az ELTE Angol Tanszékén irodalomkurzusokat tart

2005-2008 PhD-ösztöndíj, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern Angol-Amerikai Irodalom program, ELTE-BTK, témavezetők: Géher István, Kálmán C. György

2004 óta publikál esszéket, tanulmányokat a XX. századi magyar, amerikai és zsidó irodalom témaköreiben

2002-2005 az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont köztisztviselője

2003 magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészdiploma, ELTE-BTK

2002 angol nyelv és irodalom szakos tanári diploma, ELTE-BTK

1999 angol szakos tanulmányi ösztöndíj, Beloit College (Wisconsin, USA), egy szemeszter

1998-99 és 1999-2000 egyéves Köztársasági Ösztöndíj, ELTE-BTK, két alkalommal

1998-99 skandinavisztika szak, norvég nyelv, ELTE-BTK

1998 egyhónapos nyári egyetem, Heidelberg

1998 egyéves Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj

1996-2002 bentlakó diák az ELTE szakkollégiumában, az Eötvös József Collegiumban

1991-1995 Révai Miklós Gimnázium, Győr

 

Költészet

2013. június Hamis nosztalgiák (verseskötet, szerkesztő: Margócsy István, Napkút Kiadó, Budapest)

2013 az „Úgyse Hiába” - Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére című kötet főszerkesztője

2011 az NKA irodalmi alkotói ösztöndíja a Hamis nosztalgiák megírására

2010 a Japán Alapítvány országos haiku-pályázatának 1. díja „Hivatásos” kategóriában

2010 a Mozgó Világ folyóirat nívódíja vers kategóriában

2010 óta a Szépírók Társasága tagja

2007 óta a győri „Kisfaludy Napok” középiskolás művészeti fesztivál irodalmi zsűrijének tagja

2005 óta vendégelőadóként számos gimnáziumban rendhagyó irodalomórákat tart kortárs magyar líráról

2005 Gérecz Attila-díj (az év legjobb 30 év alatti, elsőkötetes költőjének)

2005 Kísérleti nyúlorr (első verseskötete, szerkesztő: Parti Nagy Lajos, Alexandra Kiadó, Pécs)

2001-2003 a Magyar Napló folyóirat „Világirodalmi Figyelő” című rovatának szerkesztője

2000 óta a JAK (József Attila Kör) tagja

2000 Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíj a Kísérleti Nyúlorr megírására

1994 óta publikál verseket

 

Fordítás

2013. június-november Babits Mihály műfordítói ösztöndíj Philip Roth: Goodbye, Columbus című kötetének magyarra fordítására

2012. december óta a MEGY (Magyar Műfordítók Egyesülete, a CEATL: European Council of Literary Translators’ Association magyar tagszervezete) elnökségi tagja

2012. szeptember 30. a MEGY 2. Jakab-Jeromos Fesztiválja keretében a MEGY néhai elnöke, Géher István emlékére tartott est szervezője

2012. május 12. a Versfordító Műhely egyik műhelyvezetője a MEGY 3. szakmai hétvégéjén, Dobogókőn

2010 óta a MEGY tagja

2010 az OIK (Országos Idegennyelvű Könyvtár) versfordító-pályázatán a Goethe Intézet különdíja, egyhónapos berlini ösztöndíj

2009-2011 egyéni vállalkozó szakfordító

2009 angol-magyar, magyar-angol szakfordító oklevél (ELTE)

2005-2007 szakfordító az Abbott orvosi cégnél

1999 a Cartaphilus Kiadó Hermann Hesse műfordítói pályázatának első helyezése

1998 óta publikál szépirodalmi fordításokat, elsősorban kortárs verset angolból és németből

 

Nyelvvizsgák

2011 Goethe-Zertificat C2: Centrale Oberstufe Prüfung

2004 C típusú, középfokú francia nyelvvizsga, ITK, Origo

2002 C típusú, felsőfokú német nyelvvizsga, ITK, Origo

1999 norvég nyelvi alapvizsga, ELTE

1998 latin záróvizsga, ELTE